198 – בדין הלל בליל פסח

ידידי י.ד. כתב בתגובה לרשימה הקודמת:

בר"ן דף כו מדפי הרי"ף בפרק ערבי פסחים מובאת מחלוקת האם ההלל בליל הסדר הוא מדין הלל או מדין שירה ונפקא מינה האם צריך לברך על קריאת ההלל בבית הכנסת לפני קריאת ההלל בבית שספרדים ואשכנזים בארץ ישראל נוהגים לקרוא הלל לפני הסדר ואשכנזים בחוץ לארץ לא. האם תוכל להרחיב על כך בפוסט בבקשה.
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%22%D7%9F_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A8%D7%99%22%D7%A3/%D7%A4%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%99

להמשיך לקרוא