195 – דיון הלכתי האם מבחינה הלכתית מותר לקיים מצווה שלא לשמה, כלומר האם מי שעושה שלא לשמה חייב על פי ההלכה לחלל שבת?

בשיעור על מורה נבוכים, שיעור 6, אמרתי תוך כדי הדברים שאסור לקיים מצווה שלא לשמה, ואם אינו יכול לשמור שבת לשמה אז שידליק אש. הרב אליעזר מרקוביץ שאל האם באמת זו היתה כוונתי.

להמשיך לקרוא