194 – על אמנות ועל אידיאת היופי

נכתב כשרציתי לכתוב סיכום של השיעור על ספר הזוהר, שיעור שלישי, על מאמר השושנה שעוסק ביופי. ותוך כדי הסיכום נבעו הדברים האלה:

להמשיך לקרוא