193 – מהי אמונה. הגדרה מדוייקת ופשוטה של המושג "אלוה" ושל "אמונה" בו לפי הרמב"ם

מהדברים הנלבבים שנכתבו אלי:

"בשבת הילדים דברו והתווכחו בין עצמם מה הפירוש של אני מאמין באמונה שלמה. חלק אמרו שצריך להאמין בעיקרים עד שאין לך שום ספק וזה כאילו עובדה.

חלק אמרו שזה סתם שקר ולנסות להגיד לעצמך אני מאמין אלף פעמים עד שאתה משוכנע שאתה מאמין זה לא הגיוני בכלל ובן אדם שעושה ככה משקר לעצמו. הוא לא מאמין… הוא סתם שטף את המוח וזה מאוד מסוכן וזה מה שטרוריסטים עושים.

אני באמת לא ידעתי מה להגיד. מה הפירוש של המילה אמונה ואיך מגיעים לדרגה של אמונה? האם בן אדם צריך להגיע למסקנה של העיקרים דרך הגיון או חקירה  ורק אז הוא יכול להגיד שהוא מאמין באמונה שלמה? אם כן האם זה אמונה או ידיעה? ואם אמונה זה לא דרך ההגיון וחקירה, מה זה? סתם שטיפת מוח?"

להמשיך לקרוא