קטגוריה: 190 – אמת, שקר ואנושיות. דיברה תורה כלשון בני אדם. מי זוכה לעולם הבא.

190 – אמת, שקר ואנושיות. דיברה תורה כלשון בני אדם. מי זוכה לעולם הבא.

מתוך הביאור על הרמיזות וההערות, חלק ז' פרק כ"ז

פורסם בקטגוריה 190 - אמת, שקר ואנושיות. דיברה תורה כלשון בני אדם. מי זוכה לעולם הבא. | כתיבת תגובה