190 – אמת, שקר ואנושיות. דיברה תורה כלשון בני אדם. מי זוכה לעולם הבא.

מתוך הביאור על הרמיזות וההערות, חלק ז' פרק כ"ז

להמשיך לקרוא