19 – המשך על הבחירה החופשית

לעיל ברשימה 17 יניב כתב תגובה, עיין שם בדבריו, בהתחלה השבתי בתגובה אבל זה התארך והדברים יסודיים לכן אני קובע את זה כרשימה בפני עצמה.

להמשיך לקרוא