188 – על תיקון המידות ועל עבודה לשמה. על תכלית העולם.

מתוך הביאור על הרמיזות וההערות מאת אבן סינא ו' ו'

להמשיך לקרוא