184 – על חטא ההיצמדות לפשטי הכתובים, ועל מה שהתורה משפיעה עלינו לכיוון רוך או לכיוון נוקשות ואלימות

מתוך מכתב שבו היה דיון האם עלינו לחיות מתוך פחד מאיסורי כרת

להמשיך לקרוא