181 – משל האיש המרחף של אבן סינא, השכל העיוני, דעת אלהים

מתוך הביאור על הרמיזות וההערות אמת אבן סינא, פיזיקה חלק ג' פרקים א'-ב'

להמשיך לקרוא