180 – מהות הטבע, השכל העיוני, שורש הכל הוא המנגינה (כלשון אפלטון)

מתוך הביאור על הרמיזות וההערות מאת אבן סינא, חלק ב' פרק ז'.

להמשיך לקרוא