178 – הפנייה לרשימה בבלוג תורה ואני, על הסטרא אחרא

הפנייה לרשימה העוסקת באבימלך מלך גרר, ויש שם גם תגובות שכתבתי בעניין.