קטגוריה: 177 – על הסתירה ברמב"ם בין היות האל מופשט לחלוטין לבין עבודת התפילה. על דרך לימוד במורה נבוכים ובתנ"ך.

177 – על הסתירה ברמב"ם בין היות האל מופשט לחלוטין לבין עבודת התפילה. על דרך לימוד במורה נבוכים ובתנ"ך.

מתוך מכתב

פורסם בקטגוריה 177 - על הסתירה ברמב"ם בין היות האל מופשט לחלוטין לבין עבודת התפילה. על דרך לימוד במורה נבוכים ובתנ"ך. | כתיבת תגובה