176 – עולם האצילות ועולם הבריאה. מהות ומציאות (ביאור קצר)

מתוך מכתב. על דברי המורה נבוכים א' נ"ז.

להמשיך לקרוא