174 – על דרך נכונה בטיפול נפשי, עוד על מיסטיקה (המשך של הרשימה הקודמת). על הפילוסופיה ומה הטעם ללמוד אותה

המשך ההתכתבות שהעתקתי ברשימה הקודמת.

להמשיך לקרוא