173 – על השתיקה, וגישה נכונה בלימוד

ממכתב שבו דיברתי על הסיבה שרציתי לעבוד עם תינוקות או קשישים. והקשר של זה לדרך הלימוד

להמשיך לקרוא