172 – קצת הבהרה בשתי ההגדרות של 'חומר', ובמה שסיבות העצם הן הגדרת המהות שלו

יש שתי הגדרות שונות למושג "חומר" (מתוך מכתב):

להמשיך לקרוא