170 – אחדות השכל המשכיל והמושכל. מהו 'שכל'.

מתוך הביאור על הרמיזות וההערות מאת אבן סינא, חלק ז פרק ח

להמשיך לקרוא