17 – בחירה חופשית (המשך), למה אין לנו חלק לעולם הבא ומה המשמעות של זה

מתוך מכתב:

(באופן כללי הטענה היתה שכל ישראל יש להם חלק לעוה"ב. מהמקורות ומההגיון. הטענות יתבארו מתוך המכתב)

להמשיך לקרוא