167 – על לימוד מסכתות הגמרא בסדר קדשים (וקצת על עיקר עניין בית המקדש)

מתוך מכתב. השאלה היתה איך לגשת ללימוד מסכתות גמרא בסדר קדשים. איך להגיע להבנה בזה, לכאורה נראה שהכל הוא פרטים שהם גזירת הכתוב חסרי כל הבנה.

להמשיך לקרוא