166 – הסבר היטב על עומק החילוק בין חומר לצורה

מתוך מכתב. המכתב עסק בנסיון להבין את שיטת אנאכסימנדרוס כמו שאריסטו ראה אותה. אבל העיקר בו הוא הביאור על חומר וצורה.

אפשר לדלג על המקורות שהבאתי באנגלית. זה רק למי שרוצה לעמול יותר ולראות בעצמו, או לעשות ביקורת על דברי.

להמשיך לקרוא