165 – בעניין השגחה, האם יש השגחה על כל הפרטים של כל הנבראים או רק השגחה כללית על מינים. קבלת יסורים באהבה.

מתוך מכתב ששאל למה היה חשוב לראשונים לחדש לנו שהשגחה על הפרטים היא רק אצל בני אדם ועל כל שאר הנבראים יש רק השגחה כללית על המין. מה אכפת לנו אם זה כך או כך.

להמשיך לקרוא