קטגוריה: 162 – על השגת המושכלות ושכל עיוני

162 – על השגת המושכלות ושכל עיוני. (וביאור המחלוקת היסודית בין הרמב"ם לרס"ג והחסידות, וכן בין רמב"ם לרש"י)

מתוך מכתב, ומתוך הביאור על הרמיזות וההערות של אבן סינא, חלק ג' פרק כא, כאן.

פורסם בקטגוריה 162 - על השגת המושכלות ושכל עיוני | כתיבת תגובה