162 – על השגת המושכלות ושכל עיוני. (וביאור המחלוקת היסודית בין הרמב"ם לרס"ג והחסידות, וכן בין רמב"ם לרש"י)

מתוך מכתב, ומתוך הביאור על הרמיזות וההערות של אבן סינא, חלק ג' פרק כא, כאן.

להמשיך לקרוא