160 – על מלאכים. דעת הרמב"ם על המסתורי והפרוזאי.

תגובות שכתבתי על רשימה של דרור בורשטיין אודות המלאכים, שנמצאת כאן.

להמשיך לקרוא