159 – ההבנה מה הוא האלוה לפי הרמב"ם. הוא מקומו של עולם.

מתוך מכתב (הנושא היה המושג "עולם")

להמשיך לקרוא