157 – על האחדות בין כוחות התודעה השונים ובין האדם לבורא. החיבור למציאות.

בעקבות שיחה

להמשיך לקרוא