156 – על השחתת זרע ועל מהות ההלכה באופן כללי

מתוך מכתב:

הנושא היה שאלה הלכתית האם יש צד להתיר איסור ששייך לקדושה ושמירת עיניים, למי שיצרו גבר עליו.
(אני מפנה לתגובות שם נדונו נושאים חשובים)
להמשיך לקרוא