156 – על השחתת זרע ועל מהות ההלכה באופן כללי

מתוך מכתב:

הנושא היה שאלה הלכתית האם יש צד להתיר איסור ששייך לקדושה ושמירת עיניים, למי שיצרו גבר עליו.
(אני מפנה לתגובות שם נדונו נושאים חשובים). השאלה בה התבארה היטב שיטת העזר מקודש, שמותר לבחור (ולכל מי שאין לו אשה בת בנים שמזומנת לו) להוציא זרע, נמצאת כאן.
להמשיך לקרוא