154 -למה אומרים שתרי"ג מצוות נמסרו בסיני, הרי רק י' הדברות נמסרו שם

מתוך מכתב:

להמשיך לקרוא