15 – קבלת יסורים באהבה (המשך לרשימה 7)

ברשימה 7 לעיל יניב כתב תגובה:

אבל עדיין לא ענית על השאלה: "כואב לי ואני שואל מה נפקא מינא בכל מיני פלפולים פילוסופיים אם עדיין כואב". ההשתקפות של הציפור היא רק השתקפות אבל הסבל שלנו הוא ממשי ומורגש. לפי מה שאתה כותב אפשר להבין שברגע שאדם מתעלה מעל "ההשתקפות" אז הוא בעצם חווה את העולם המושלם בחייו ובעצם מסוגל לקבל את היסורים באהבה באמת בגלל שמבחינתו אלו לא יסורים אבל הבעיה שלא הראית שום דרך פרקטית להגיע אל המצב הזה או לפחות להראות שיש אמת במה שאתה אומר ולכן כל מה שכתבת נשאר בגדר "פלפולים פילוסופיים".

להמשיך לקרוא