148 – נסיון לבהירות מסודרת בשאלה של תורה ולאומיות (ובעניין אידיאולוגיות באופן כללי)

נכתב כתגובה לתגובתו של שמעון ישעיה ברשימה הקודמת, והתארך עד כדי שראיתי צורך לקבוע את זה כרשימה בפני עצמה.

להמשיך לקרוא