קטגוריה: 148 – נסיון לבהירות מסודרת בשאלה של תורה ולאומיות

148 – נסיון לבהירות מסודרת בשאלה של תורה ולאומיות (ובעניין אידיאולוגיות באופן כללי)

נכתב כתגובה לתגובתו של שמעון ישעיה ברשימה הקודמת, והתארך עד כדי שראיתי צורך לקבוע את זה כרשימה בפני עצמה.

פורסם בקטגוריה 148 - נסיון לבהירות מסודרת בשאלה של תורה ולאומיות | 6 תגובות