קטגוריה: 147 – 'עם ישראל'. מהות ההלכה ותרי"ג המצוות בהשוואה למצוות בני נח. מקור החיוב לקיים הלכות ותקפותו בזמננו.

147 – 'עם ישראל'. מהות ההלכה ותרי"ג המצוות בהשוואה למצוות בני נח. מקור החיוב לקיים הלכות ותקפותו בזמננו.

אני מעתיק לכאן שתי תגובות מרשימה 144, שנכתבו לדוד, והתארכו וראויות לקבוע להן מקום לעצמן.

פורסם בקטגוריה 147 - 'עם ישראל'. מהות ההלכה ותרי"ג המצוות בהשוואה למצוות בני נח. מקור החיוב לקיים הלכות ותקפותו בזמננו. | עם התגים , , , , , | 12 תגובות