147 – 'עם ישראל'. מהות ההלכה ותרי"ג המצוות בהשוואה למצוות בני נח. מקור החיוב לקיים הלכות ותקפותו בזמננו.

אני מעתיק לכאן שתי תגובות מרשימה 144, שנכתבו לדוד, והתארכו וראויות לקבוע להן מקום לעצמן.

להמשיך לקרוא