146 – ראיות לכך שהרמב"ם ואריסטו ידעו את עיקרי חכמת הקבלה

העתקה מעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה 69. רשימה לא חשובה.

להמשיך לקרוא