143 – על הגדרת התחומים בין פילוסופיה (או לימוד תורה עיוני), לבין העבודה המוסרית (עבודת השם, קיום מעשי של התורה)

בתגובה על הרשימה הקודמת נכתב:
"מנסה לסכם,
צריך לקבל את הייסורים, הכאב והמוות כמסגרת עובדתית. שסיבתה לא ידועה. וזו נקודת המוצא.
ומשם אתה מתאר תהליך התפתחותי של יציאה מתוך העצמי במרכז, התמזגות ברקמה האנושית והקוסמית, ומתוך זה היוולדות היכולת לקבל את היופי, האהבה והרחמים שיש בטבע.

תגיד לי אם דייקתי."

הסיכום מדוייק ונכון, ובכל זאת יש לי הערה לגביו, וכיוון שזה עניין מאוד יסודי וחשוב רציתי להקדיש לו רשימה בפני עצמה.
להמשיך לקרוא