14 – דקונסטרוקציה, פוסט-סטרוקטורליזם, פוסטמודרניזם

לא למדתי די הצורך בכתביהם של דרידה, בארת, פוקו, לאקאן ובני דורם ותלמידיהם, ולא באתי כאן לומר משהו על מה שהם כתבו. מה שקראתי מדבריהם ועליהם עזר לי להביא לניסוח רעיון שלי שאותו אני רוצה לחלוק, אולי הוא קשור לדבריהם ואולי לא.

להמשיך לקרוא