139 – בעניין הלכה ושאלת רב

מדובר באשה בחודש שלישי להריון שהרופאים אומרים שיש לעובר מום גדול בלב ותסמונת דאון. והיא חושבת שהיא רוצה להפיל ושאלה על זה רבנים שמתחבטים ולעת עתה לא התירו לה להפיל.

הנושא אינו השאלה הפרטית המסויימת. לא כתבתי על זה דיון הלכתי. מה שיכול להיות בו עניין לרבים הוא הנושא הכללי של מהי הלכה באופן כללי. מה פשר המושג 'הלכה'. ומהי שאלה הלכתית ומתי שואלים ואיך פוסקים בשאלות הלכתיות.

להמשיך לקרוא