138 – ביאור ההבדל בין מעשה בראשית למעשה מרכבה. ביאור מה שהשכל הפועל נמשל לאור השמש. סוד התחלת ספר בראשית

מועתק מעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה 69.

יש בקטע הזה ביאור, קצר ובהיר יחסית, אם גם פחות עמוק, למושגים יסודיים שנשאלתי עליהם כמה פעמים. זה יכול קצת "לעשות סדר" בדברים.

להמשיך לקרוא