135 – אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. על חופש ועל עבודה לשמה

מתוך מכתב. לשון הכותב:

להמשיך לקרוא