134 – קשר עם הגוף. בעניין הומוסקסואליות

ברכות ס"א א-ב:

"אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב שנא' (קהלת י, א) זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח. ושמואל אמר כמין חטה הוא דומה שנאמר (בראשית ד, ז) לפתח חטאת רובץ.

להמשיך לקרוא