129 – יסוד במהות ההלכה והפסיקה. וגם האם מי שנולד מביצית של נכריה צריך גיור. ובמראות נדה.

בבלוג שאלות ותשובות כתבתי כמה תשובות הלכתיות.

מקובל בזמננו לחשוב שתשובה הלכתית עניינה שהשואל צריך לדעת איך לפעול נכון מבחינה הלכתית, והרב עוזר לו על ידי שאומר לו מה ההלכה אומרת שיש לעשות במקרה הזה.

התפישה הזו לענ"ד מוטעית מאוד, והיא טעות חדשה ולא כך עניינן של תשובות הפוסקים בדורות הקדמונים.

להמשיך לקרוא