125 – על ניסי חנוכה

מתוך מכתב:

השאלה היתה אולי לפי לשון הרמב"ם בהלכות חנוכה הנס לא היה שפך השמן הספיק לח' ימים, אלא רק הנצחונות.

להמשיך לקרוא