123 – על הוכחות לאמיתת התורה ומציאות האל

מתוך מכתב.
השאלה היתה לגבי אמיתת התורה ומציאות האל, על סמך מה אנו חושבים שאנו יודעים את זה. איך אפשר להוכיח את זה.

להמשיך לקרוא