120 – עיקר האמונה של שכר ועונש, תפילה, י"ג עיקרים

מתוך מכתב,

השאלה היא שהרמב"ם בפירוש המשנה על פרק חלק כתב שהעיקר והתכלית והמבוקש הוא העבודה לשמה, ושכר ועונש זה רק להרגיל וללמד את מי שלא הגיע לעבודה לשמה, כמו שמרגילים את הילדים ללמוד ונותנים להם סוכריות כדי שילמדו. ואם זה כך למה קבע את השכר והעונש כאחד מי"ג עיקרי האמונה.

להמשיך לקרוא