12 – ידיעה קיומית (אקזיסטנציאליסטית), למה ידיעת הסיבות היא החכמה

השאלה היתה למה ידיעת סיבותיו של דבר נחשבת ידיעה או הבנה שלו.

אריסטו כותב בכמה מקומות שידיעת הסיבות של דבר היא ההבנה שלו. עיין למשל בפרק א וב במטאפיזיקה ספר א. הוא מבאר שם שיש ידיעה מעשית, ויש ידיעה של נסיון, ויש הבנה שהיא ידיעת הסיבות.

להמשיך לקרוא