111 – האם אסטרולוגיה כישוף ועבודה זרה פועלים באמת רק אסורים, או שהם שקר גמור

מתוך מכתב. השאלה היתה האם אסטרולוגיה כישוף ועבודה זרה הם שקר מוחלט וטפשות גמורה, או שהם באמת יכולים לפעול רק שהתורה אסרה להשתמש בזה. (אחר כך כתבתי עוד מכתב בזה לקמן רשימה 225ה, ויש שם יסודות באמונה שנוגעים לזה ולא התבארו כאן)

להמשיך לקרוא