106 – יסודות גדולים ועמוקים בעניין הגלגלים והכוכבים

בהערות על מורה נבוכים ב' ח' כתבתי הקדמות עמוקות על עניין הגלגלים לפי תפישת אריסטו והרמב"ם. הגלגלים הם עצמים חומריים, אבל הם לא עצמים באותו מובן כמו העצמים הארציים, והחומר שלהם הוא חומר שעניינו שונה מהחומר הארצי במובן העמוק, והם נתפשים באופן שונה מעצמים חומריים. הבאתי מאריסטו שאפשר שיחיו בעלי חיים על הירח, כי הוא גם עשוי מאבן כמו האדמה על כדור הארץ, מלבד מה שהוא עשוי מהחומר החמישי. הגלגלים הם נושא מרכזי במורה נבוכים והבנת עניינם היא מפתח להבין הרבה מהמורה נבוכים.
.

.

.

מתוך מכתב על ספירות:

דברי השואל:

שלום
האם יצא לך לפגוש שימוש בקרב הוגים יווניים או תלמידיהם במילה ספירה (צירי ב-פ') בהקשר שהוא לא גאומטרי/אסטרונומי?

.

מה שכתבתי לו:

המילה היוונית ספירה sphaira) σφαίρα), מתורגמת בלשון ימי הביניים ל"גלגל", כלומר גוף כדורי.
הגלגלים הם תולדה חומרית של השכלים הנפרדים ומקבילים להם, נפש הגלגל היא שיקוף של השכל הנפרד המקביל לו. כמו שכתב אלפראבי בספר דעותיהם של אנשי העיר המעולה פרק י'.
השכלים הנפרדים הם המלאכים שכתב בהלכות יסודי התורה פרק ב', כמו שמבואר במורה נבוכים ב' ו':
"וכבר קדם לנו בזה המאמר פרק בביאור שהמלאכים אינם גופות, זה גם כן הוא מה שאמר אריסט"ו, אלא שהנה התחלפות שם: הוא יאמר "שכלים נפרדים", ואנו נאמר "מלאכים". ואמנם אמרו הוא, שאלו השכלים הנפרדים הם גם כן אמצעיים בין הבורא יתברך ובין הנמצאות, ושבאמצעותם יתנועעו הגלגלים, אשר הוא סיבת היות (נ"א: הויית) ההוויות."
השכל הפועל הוא המלאך הנקרא אישים כמו שכתב במו"נ, והוא השכל הנפרד הנמוך ביותר. זה מבואר גם כן באלפראבי ואבן סינא. רבי משה קורדוברו כתב בפרדס רימונים שהשכל הפועל הוא ספירת מלכות (הכוונה למונח הקבלי של "ספירה"). יוצא מזה שגם שאר השכלים הנפרדים הם ספירות במובן של חכמי הקבלה. הסיבה שהשכלים הנפרדים נקראים ספירות היא משום שמכל שכל נפרד נובע גלגל כמו שכתב אלפראבי, והגלגל הוא גילוי של מהות השכל הנפרד ולא עניין אחר ממנו.
הגלגלים בפילוסופיה האריסטוטלית אינם עניין אסטרונומי אלא בחינות של השתלשלות גילוי הבורא, שהיא קובעת את המציאות החומרית ולכן גם את המבנה של האסטרונומיה והכל אחד.
עיין בזה במו"נ א' ע', מו"נ ב' י"ב לקראת סוף הפרק על השפעת הגלגלים. וכן במו"נ חלק ב' פרק י' ופרק ה'. ושם פרק ז' ופרק ט'.
דברי הרמב"ם בזה כולם דברי אריסטו ומפרשיו אבן סינא ואלפראבי, אני מצטט ממנו רק כי זה יותר נוח בהיר ומסודר.