105 – לאדם ששרוי בחרדה

מתוך מכתב

השאלה היתה על מי שיש לו מחשבות מתמידות על המוות ומה שאחרי המוות וזה גורם לו חרדה

להמשיך לקרוא