10 – על מהות ומקור המוסר, והיחס בין דת למוסר

קראתי כעת מאמר של המשורר והפילוסוף טרוי ג'ולימור. הוא מנסח יפה דברים שחשבתי בנוגע למקור המוסר וליחס בין דת ומוסר, וכתבתי לגביהם ברשימות קודמות (למשל כאן וכאן ועוד הרבה), וניסחתי פחות בהיר ויפה ממנו. לכן רציתי להעתיק את דבריו כאן.

אני מעתיק רק קטעים. המאמר המתורגם בשלמותו נמצא באתר אלכסון כאן. המקור באנגלית נמצא כאן.

זה לשונו:

להמשיך לקרוא