1 – עוד בעניין המצוות המעשיות, וטעמי המצוות במורה נבוכים

חשבתי להתחיל לסמן את הרשימות לפי מספרים כדי שיהיה קל יותר להפנות לרשימות ישנות.
לענ"ד מה שבמורה נבוכים ובספר החינוך כתוב שיש מצוות שבאות לתקן סדרי החברה, זה לא סותר את דרשות הר"ן שכתב שגם דיני ממונות ניתנו רק לחול עלינו העניין האלוהי ולא לתקן סדרי החברה.

להמשיך לקרוא