קטגוריה: תלמוד

עוד המשך לרשימות הקודמות. ביאורים בעניין דרך הלימוד ועניין חומר וצורה

מה שכתבתי בתגובה לרשימה שלפני הקודמת, ובגלל שהדברים חשובים בעיני רציתי שיהיו בגוף רשימה. תודה על הציור, כמובן כשהוא כך ההתבוננות אחרת, לכל חלק יש את ההתבוננות שלו. כתבתי כעת עוד רשימה על העניין ונדמה לי שיש שם התייחסות לחלק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה, חומר וצורה, יהדות, תלמוד | כתיבת תגובה

כח הצורות: הלכה, עבודה זרה, אמנות. (המשך לרשימה הקודמת על גרמא)

ברשימה על דיני גרמא עמי הגיב: שלום ניר לא קראתי הכל, אבל תמיד כשאני קורא אותך אני מגלה צורת חשיבה מיוחדת במינה, שמבררת שכל מה שהיה נדמה כמושכל ראשון ממש אינו כזה. אני רואה ציור תמים שכשאדם שותל עץ בחצר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה, חומר וצורה, יהדות, ציור, תלמוד | 7 תגובות

בדיני גרמא בנזקין ובשבת

בבבא קמא ס' א' נאמר גרמא בנזיקין פטור, לגבי ליבה וליבתו רוח (שהוא ליבה אש ורק בצירוף מה שהרוח ליבתה מעצמה נעשה שיש אש שיכולה להזיק. הוא לא עשה לבדו מעשה של ליבוי אש, אבל הוא סיבה לכך שהאש הזיקה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גרמא בנזיקין ובשבת, הלכה, חומר וצורה, יהדות, תלמוד | תגובה אחת

בשיטת רבינו תם בזמן שקיעת החמה – מבאר שסובר להלכה כשיטת הגאונים

במסכת שבת ל"ד ב' נאמר שלרבי יהודה מהשקיעה לצאת הכוכבים הוא שלושת רבעי מיל. ובמסכת פסחים צ"ד א' נאמר שלרבי יהודה משקיעת החמה לצאת הכוכבים הוא ארבעה מילין. וחידש רבינו תם כדי ליישב את הסתירה, שיש שתי שקיעות, בפסחים מדובר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בעניין "בין השמשות", הלכה, יהדות, תלמוד | 4 תגובות

בעניין "בין השמשות" בנסתר ובנגלה, בדברי המקובלים בענין "רשימו", בסוגייא שבת ל"ד ב'.

אני משתדל לרוב ללכת בסדר הנכון ללמוד את הסוגיא בתלמוד ומפרשים על פי הפשט בדרך הלימוד המסורה לנו בישיבות, ורק מתוך זה, רק אם הדברים מתבררים מאליהם ועולים מאליהם ביושר ועצם מעצמה של הסוגיא ונצרכים בהכרח להבנת הסוגיא, אז לפעמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בעניין "בין השמשות", חומר וצורה, יהדות, תלמוד | תגובה אחת

ביאור יסודי בעניין הלוואה, בעניין זקף עליו במלוה, בסוגיית מקודשת במלווה ושיטת הרמב"ם בזה. ביסוד עניין קניין ומעשה קניין, קידושין ומעשה קידושין. בעניין שותפות.

כתב בחידושי הריטב"א מסכת קידושין דף ח עמוד ב: תנו רבנן התקדשי לי במנה תנם על הסלע אינה מקודשת ואם היה סלע שלה מקודשת. … והנכון כמו שפירשו בעלי התוספות דהכא לאו מדין חצר וזכייה דידה אתינן עלה כלל אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יהדות, תלמוד | 3 תגובות