על תנועת המוסר ומקורות ההשפעה שלי ודרך הלימוד שלי

(מתוך מכתב)

אין לי הרבה ידיעות על תנועת המוסר. ממה שראיתי, יש בתוך הכותרת הזו הרבה דברים שונים מאוד זה מזה, ולפעמים גם מנוגדים. הכרתי רק את הסבא מקעלם ורבי ירוחם. ולמדתי אותם יותר כמפרשים של תורת הקבלה ומעבירי מסורת שלה ופחות בתור בעלי מוסר.

להמשיך לקרוא