על עניין "ביטול תורה"

ממכתב
אני כותב לך מה שנדמה לי כרגע בלי ללמוד את הסוגיא מתוך המקורות.
כמדומני שאין בהלכות תלמוד תורה דינים מוגדרים מעשיים של ביטול תורה.
מבחינה הלכתית מי שקרא קריאת שמע יצא ידי חובת המצווה. מכאן והלאה אין לו חובה הלכתית מעשית מוגדרת. זה נראה כמו המצוות עשה לירא את השם ולאהוב את השם שהם לא מעשים הלכתיים מוגדרים.

להמשיך לקרוא